Hoiku - Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus

Kotiuttava kuntoutuminen

Hoiku on koko Kymenlaakson yhteinen kuntoutumiskeskus. Meille tullaan kuntoutumaan esim. seuraavissa tilanteissa:

  • lonkkamurtuman jälkeen
  • muiden murtumien jälkeen
  • aivoverenkiertohäiriön jälkeen
  • leikkausten jälkeen
  • yleistilan heikentymisen jälkeen

Teemme tiivistä ja laajaa yhteistyötä Kymsoten eri toimijoiden kanssa.  Olemme kehittäneet Kymenlaakson keskussairaalan ja lähikuntien kanssa yhteisen hoitoketjun, ns. lonkkaliu'un. Kymsotessa lonkkamurtumapotilaat pääsevät keskimäärin jo 2. leikkauksen jälkeisenä päivänä keskussairaalasta Hoikuun kuntoutumaan.

Vaikuttavan ja tuloksellisen kuntoutuksen avulla asiakkaamme ovat kuntoutuneet toimintakykyisiksi ja kotiutuneet hyvin. Asiakkaan kuntoutumisen tukena on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja sosiaalihoitaja. Tarvitaessa tiimiä täydentävät toimintaterapeutti, psykologi ja puheterapeutti.

Kuntoutusjakson aikana asiakasta kuntoutumista tuetaan yksilöllisesti ja asiakkaan kannalta tärkeiden tahojen sekä lähettävän kunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Kuntoutumisen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kohentuminen kodin tai muun lähiympäristön edellyttämälle tasolle. Kotiutuminen tapahtuu oikeaaikaisesti, turvallisesti ja mahdollisimman pian.

Henkilökuntamme on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen päivittäisissä toimissa ja tuetaan toimintakyvyn kohentumista, jotta kotiin palaaminen olisi mahdollista. Kuntoutus ovat näyttöön perustuvaa, kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

Ota yhteyttä!