Hoiku - Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus

Sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuminen

Hoikussa on 30 vuoden kokemus sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuksesta ja hoidosta. Olemme sitoutuneet antamaan itsenäisyytemme turvaajille laadukasta, vaikuttavaa ja yksilöllistä kuntoutusta. V. 2018 alusta Hoikuun voivat hakeutua myös ennen v. 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneet.

Hoikun siirtyminen osaksi Kymsotea ei vaikuta sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen, vaan toiminta jatkuu ennallaan niin kauan kuin sille on tarvetta.

Sotainvalidit saavat kuntoutuksen vuosittain. He puolisoineen hakevat kuntoutusjakson maksusitoumuksen Valtiokonttorilta.
Veteraanit puolisoineen hakevat kuntoutusta oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta.

Kuntoutusjaksoon sisältyy yksilöllistä terapiaa ja hoitoa, ohjausta, neuvontaa, erilaisia liikuntaryhmiä sekä vapaa-ajanohjelmaa. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutusmuodot veteraaneille ja sotainvalideille:

  • ympärivuorokautinen kuntoutus
  • päiväkuntoutus
  • avokuntoutus, kotona tai Hoikussa
  • tuettu kotona kuntoutuminen/kotikuntoutus

Sotainvalidi saattaa iän myötä tarvita muun tuen ja kuntoutuksen lisäksi hoitojaksoja laitoksessa. Intervallihoitojaksot tukevat asiakkaan pärjäämistä kotioloissa. Jaksot vuorottelevat kotona asumisen kanssa. Asiakas saa omiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa perustuvaa, omaa selviytymistä tukevaa kuntoutumista edistävää hoitoa.

Hoitoon sisältyvät majoitus ja täysihoito, liikunnalliset ryhmät, vapaa-ajan toiminta ja lääkärin määräämät terapiat. Intervallihoitoon haetaan maksusitoumus Valtiokonttorilta.

Vähintään 20 prosenttiset sotainvalidit ovat oikeutettuja pitkäaikaishoitoon, jos muut pysyvän hoidon edellytykset täyttyvät. Hoikussa sotainvalidit saavat turvallisen kodin ja elämänlaatu säilyy hyvänä. Hoitoon haetaan maksusitoumus Valtiokonttorilta.

Ota yhteyttä!