Hoiku - Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus

Sota- ja sotilasinvalidien neuvontapalvelu

Neuvontapalvelulla tarkoituksena on tukea sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskien kotona selviytymistä ja ohjata heitä kaikkien niiden palvelujen käyttäjiksi, joihin he sotilasvammalainnojalla ovat oikeutettuja. Palvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK-joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Neuvontapalvelutyöntekijä on sotilasvammalain asiantuntija. Hän selvittää asiakkaan sotilasvammalain mukaiset etuudet, ohjaa asiakasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin, avustaa kotiavun hankkimisessa sekä apuväline- ja asunnonmuutostöiden hakemisessa. Hän myös ohjaa asiakasta virike- ja harrastustoimintaan.

Neuvontapalvelu annetaan asiakkaalle henkilökohtaisena asiakaspalveluna, kotikäyntinä tai puhelimitse. Kotikäynneillä neuvontapalvelutyöntekijä arvioi asiakkaan kuntoutus- ja laitoshoidon tarvetta ja ohjaa asiakaan tarvittaessa lääkärintarkastukseen.

Lisätietoja:

Pohjois-Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (puhelinpalveluna) : sosiaalineuvoja Tuija Kurki, tuija.kurki@hoiku.fi  puhelin 040 052 4314

Etelä-Kymenlaakso sosiaalineuvoja Sanna Wilen, sanna.wilen@hoiku.fi  puhelin: 040 824 7590

Ota yhteyttä!